Om oss ?

Alliance française i Norrköping – en av de äldsta i landet

Den 14 mars 1927 bildades Alliance française i Norrköping på dåvarande Standard Hotel. Till ordförande valdes baron Stiernstedt och till sekreterare stadsbibliotekarien dr Hjalmar Lundgren, som senare var ordförande under en lång följd av år. Föreningen hade vid starten 105 medlemmar.

Det första föredraget kallat “Paris sous le Second Empire” hölls av Marcel Poëte, bibliotekarie och chef för l’Institut d’histoire et de géographie de la ville de Paris. Redan från början skickade Franska ambassaden i Stockholm föreläsare direkt från Paris. År 1935 gav man alliansen i Norrköping 1000 francs som uppmuntran till fortsatt verksamhet. Ett tätt samarbete med moderföreningen i Stockholm förekom inför de olika arrangemangen. Under 1920- och 30-talen ordnades exempelvis tågresor till Frankrike och Italien.

Förutom föreläsningar förekom också musiksoaréer och små teaterföreställningar. Inför varje evenemang fick medlemmarna påkostade, personliga inbjudningskort.

Även många skolungdomar begagnade sig av dessa nya möjligheter att lära sig franska. Sammankomsterna, som under ett stort antal år hölls på Standard Hotel, avslutades alltid med supé och samkväm.

Under 1950-talet tog affärsmannen Nils Berman, sedermera fransk konsul, initiativ till en fransk vecka. Han lade ner mycket arbete på att ordna kontakter och att få fram franska varor. Några medlemmar i alliansen hjälpte köpmännen så att affärernas skyltar blev rättstavade. Säkert väckte det en viss munterhet att “bekvämlighetsinrättningen” på Nya Torget samtidigt målades i trikolorens färger av okända artister.

Krögaren Peter Ölander, som även han blev fransk konsul, drev på 1980- och 90-talen Hotell President. Alliansens möten flyttades då dit för att senare, efter olika tillfälliga lösningar på lokalfrågan, under 2000-talet förläggas till kommunhuset Rosen.

Under 1900-talet sändes föreläsarna alltid ut via Franska ambassaden. De tillresta föredragshållarna kunde förvänta sig att få mat, logi och vänligt bemötande av de lokala allianserna. Trots de ekonomiska fördelarna med detta system var inte valfriheten vad gäller intressanta ämnen särskilt stor. Numera är det de lokala allianserna som själva engagerar och arvoderar sina föreläsare. Den allra flitigast förekommande av dessa har varit parisguiden Catherine Bressac som i ett tjugotal år gladde oss med sina kunskaper i konst och arkitektur.

Ända sedan Hjalmar Lundgrens tid har alliansen i Norrköping haft engagerade och uthålliga sekreterare och ordförande. De senaste som varit både sekreterare och ordförande, Kristina Sandin och Birgitta Wahlberg, har båda ägnat mer än två decennier åt styrelsearbetet.

 

Dr Hjalmar Lundgren, stadsbibliotekarie och den första sekreteraren i Alliance française de Norrköping.