Ansökan

Alliance française de Norrköpings stipendium

Villkor och Ansökan
L’Alliance française de Norrköping delar vartannat år ut ett stipendium avsett för språkstudier i Frankrike eller i annat fransktalande land. Stipendiebeloppet uppgår till 6.000 svenska kronor (SEK). Avsikten är att beloppet ska täcka en del av skolavgifterna.

Villkor
Följande villkor måste uppfyllas:

  • att vara elev i årskurs 2 eller 3 i gymnasieskolan och ha uppnått steg 4 i franska.
  • att visa särskilt intresse för det franska språket och den franska kulturen. 
  • att informera om den kurs man önskar delta i (plats, organisation, tidpunkt för kursen etc).
  • att stipendiaten, efter avslutad kurs, berättar om sina intryck och erfarenheter vid en liten presentation på franska i samband med ett av föreningens föredrag.

Ansökan
Din ansökan måste innehålla följande uppgifter:

  • personuppgifter (namn, adress, gymnasium, årskurs).
  • kopia av betyg på avslutade gymnasiekurser.
  • underskrift och för omyndig elev vårdnadshavares underskrift.

Att bifoga ansökan:

  • en text på franska där den sökande presenterar sina intressen och i synnerhet sitt engagemang för det franska språket och den franska kulturen.

Dessutom får den sökande genomgå ett skriftligt och ett muntligt test under ett möte med föreningens stipendiekommitté.
Ansökan ska vara insänd senast den 15 september.
För alla övriga upplysningar kontakta ordförande:

Michèle Alstander, ordf.alliance.fr.nkg@live.se.

> Blankett för ansökan laddas ner här <