Bli medlem

Medlem i Alliance française de Norrköping blir du genom att sätta in årsavgiften på vårt plusgirokonto. Avgiften gäller medlemskap för ett kalenderår. På talongen anger du för- och efternamn, telefon-nummer, postadress och e-postadress. Vid internet-betalning v.g. meddela dessa uppgifter genom e-post till vår kassör Christina Gårdebäck Stork,  oppgarden@telia.com

För ytterligare information vänligen kontakta ordförande:                                                                          Michèle Alstander :  ordf.alliance.fr.nkg@live.se

Våra villkor
Medlemsavgiften betalas före den 31 mars 
 
Medlemsavgift per person och år
200 kr    ( Se nedan )

Medlemsavgift per familj och år
300 kr   ( Se nedan )

OBS!

Med hänsyn till pandemin reduceras medlemsavgiften för år 2022 till

100 kr per person och 150 kr per familj 

                                           Avgiften inbetalas till vårt plusgirokonto : 329862-7