Bli medlem

Medlem i Alliance française de Norrköping blir du genom att sätta in årsavgiften på vårt plusgirokonto. Avgiften gäller medlemskap för ett kalenderår. På talongen anger du för- och efternamn, telefon-nummer, postadress och e-postadress. Vid internet-betalning v.g. meddela dessa uppgifter genom e-post till vår kassör Gerd Müller, tresoriereAf@hotmail.com

För ytterligare information vänligen kontakta ordförande:                                                                          Michèle Alstander :  ordf.alliance.fr.nkg@live.se

Våra villkor
Medlemsavgiften betalas före den 31 mars 
 
Medlemsavgift per person och år
200 kr

Medlemsavgift per familj och år
300 kr

OBS!

Med hänsyn till pandemin reduceras medlemsavgiften för år 2021 till

100 kr per person och 150 kr per familj 

Avgiften inbetalas till vårt plusgirokonto : 329862-7