Läscirkel

2022 -2023

Läs fem nya franska romaner och behåll en efter läsecirkelns slut

Varje år organiseras en läsecirkel som börjar i november och slutar i maj året därpå. En läsgrupp består av fem personer där fem böcker cirkulerar. Böckema cirkulerar enligt följande : Person A i varje läsgrupp får bok 1, person B bok 2, person C bok 3, person D bok 4, person E bok 5.

Var och en läser “sin” bok i tur och ordning. På så sätt får varje deltagare möjlighet att läsa en ny bok varje månad.

Observera att en cirkulationslista med deltagarnas namn, adress och telefonnummer samt datum för butesdag finns i varje bok. Det är viktigt att angivet bytesdatum respekteras.

I maj 2023 när de fem böckerna gått varvet runt behåller varje deltagare den senast lästa boken. Då ordnas även en avslutande träff för att ge deltagama tillfälle att diskutera och utvärdera årets böcker. För att stimulera våra diskussioner gör gärna anteckningar om sådant som väckt ert intresse vid läsningen av böckerna

Att läsa böcker ger var och en möjlighet att på ett trevligt sätt förbättra och utveckla sina språkkunskaper.

Pris : 200 kr 

Betalningen sker via vårt postgirokonto : 32 98 62-7

För ytterligare information var vänligen kontakta :

Bernadette de Tauzia : bdetauzia@gmail.com

Michèle Alstander : ordf.alliance.fr.nkg@live.se

 

I årets läsecirkel, 2022 – 2023, ingår fem romaner.

De har utvalts enligt följande kriterier:

  1. Aktualitet: de valda böckerna är relativt nyutkomna
  2. Balans mellan kvinnliga och manliga författare: böckerna är i möjligaste mån
    skrivna av lika många män som kvinnor.
  3. Omfattning: de valda böckerna är inte längre än 290 sidor.
  4. Tillgänglighet: de innehåller inga större språkliga svårigheter.
  5. Kvalitet: i franskspråkiga länder har de blivit väl mottagna av såväl litteraturkritiker
    som av övriga läsare.
Tack för att du anmäler dig via formuläret nedan före den 15 december  2022 sista deadline!

Efter det här datumet kan du registrera dig på väntelistan för nästa år (2023-2024)

Registrering 2023-2024

Du måste vara medlem i franska alliansen i Norrköping för att registrera dig